Mentorji: Jaka Kovač, Jasmina Ferček, Tjaša Bavcon

Jaka Kovač je vodil udeleženke skozi izkustvene vaje, ki so temeljile na krepitvi socialnih veščin, povezovalne komunikacije in miroljubnega reševanja konfliktov, bolje so spoznale sebe, svoje vedenjske vzorce, prav tako pa tudi svoje kolegice ter dinamiko celotne skupine.

Predstavljena so jim bila različna orodja, ki bodo pomagala tudi v prihodnje graditi dobre medosebne odnose in jim bodo omogočala, da se tako ohranijo kot skupina. Z Jasmino Ferček in Tjašo Bavcon so udeleženke spoznavale, kako se s pomočjo ročnega dela umiriti ter medsebojno povezati.

Uporabljene participatorne oblike vodenja skupine temeljijo na vključenosti in spoštovanju vseh vključenih, prebujajo individualne ter kolektivne potenciale, omogočajo, da udeleženci drug drugemu pomagajo prepoznati in razviti moči, darove ter talente – gre za globok vidik opolnomočenja.