Mentorica: Mojca Mihailovič Škrinjar, Tjaša Bavcon

Mentorica Mojca Mihailovič meni, da je podjetništvo način življenja in da so za poslovne uspehe potrebni prava ideja, nenehno iskanje boljših rešitev, novih pristopov ter konkreten in strukturiran načrt poslovanja. Zato je na srečanjih osvetlila pomene, kot so vizija, poslanstvo in strategija, ter skozi devet gradnikov skupaj z udeleženkami nastavila enostaven poslovni model Razkritih rok. Predstavila je, kako je cenovna politika povezana s poslovnim modelom, kakšne vrste cen poznamo, kakšni so prodajni pogoji ter kako izračunamo lastno in določimo prodajno ceno za konkretne izdelke. S Tjašo Bavcon so ocenile zahtevnost in trajanje izdelave posameznih izdelkov ter vzpostavile model za nadaljnjo uporabo.