O projektu


razkrite roke_image foto1

RAZKRITE ROKE – POSLOVNI IN HUMANI USPEHI

Trajanje projekta: 15. 6. 2016 – 31. 8. 2017

 

PROJEKT PODPRT S STRANI PROGRAMA

Operacijo Razkrite roke – poslovni in humani uspehi – sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (www.eu-skladi.si) in Republika Slovenija. Izvaja se v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne naložbe: 9.1 Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti, specifičnega cilja: 9.1.3 Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju.

Referenčna številka: 3340-16-241001. Operacija je sofinancirana v višini 113.633,20 EUR.

 
KLJUČNE BESEDE

medkulturni dialog, socialna vključenost, tekstilno oblikovanje, uporaba kreativnih medijev za potrebe izobraževanja in psihosocialne podpore

 

OPIS PROJEKTA

Projekt je namenjen ranljivim skupinam ljudi – predvsem priseljencem in invalidnim osebam – živečih na Jesenicah z željo, da jih dodatno izobražuje – iz tekstinega oblikovanja, ustvarjanja video vsebin, trženjskih, prodajnih in socialnih veščin – ter jih na ta način psihosocialno opolnomoči. Večina usposabljanj se bo dogajala na Jesenicah v Hiši sreče. Nekaj trženjskih predavanj bo izpeljanih v Kreativnem centru Poligon v Ljubljani, humanitarne aktivnostih pa se bodo izvajale v Azilnega doma v Ljubljani.

V oktobru 2016 bo projekt gostil predstavnike Tekstilno-umetniškega centra (Textile Arts Center) iz New Yorka. Določena usposabljanja boto vodili znani mentorji – Nataša Briški (znotraj sklopa delavnic na temo promocije) in Lucija Ćirović – Fata, na temo nastopanja v javnosti in pred kamero. Projekt se bo zaključil z večjim razstavnim dogodkom julija 2017 v centru Ljubljane.

 

CILJNA SKUPINA

Projekt je namenjen ljudem z migrantskim ozadjem – pripadnicam/kom različnih narodnih skupnosti, pripadnicam/kom različnih manjšinjskih etničnih skupin, priseljenkam/cem in otrokom priseljencev, begunkam/cem, prosilkam za azil ter invalidnim osebam. Delavnice so primerne za polnoletne osebe obeh spolov, ki so brezposlene, zaposlene ali v pokoju. Pomembno je, da vidijo v njih korist za osebno ali poklicno rast in razvoj. Skupine bodo številčno majhne (med 7 in 15 udeležencev).

 

CILJI PROJEKTA
Cilj projekta je priprava kolekcije tekstilnih izdelkov namenjenih trženju in spletni prodaji, izdelava in zagon prodajne spletne strani ter so-ustvarjanje predstavitvenega videa z namemom nastopa in promocije na platformi množičnega financiranja – Wemakeit. Krepitev socialnih, humanitarnih in edukativnih veščin udeleženk/cev.

 

AKTIVNOSTI PROJEKTA

7 delavnic iz tekstilnega oblikovanja izdelkov za dom namenjenih spletni prodaji

8 delavnic iz osnov promocije, javnega nastopanja, pisanja promocijskih tekstov

6 delavnic iz ustvarjanja video vsebin – snemanja, nastopanja pred kamero, maske in kostumografije, montaža dokumentarca za potrebe promocije

4 delavnice iz veščin za upravljanje spletne strani in socialnega omrežje Fb

4 delavnice osnov spletne prodaje, izdelave poslovnega modela

4 delavnice iz trženja in tržnega komuniciranja na spletu

9 delavnic iz humanitarnega in pedagoškega dela, kjer se bo tekstilno ročno ustvarjanje poučevalo med prosilkami za azil v Ljubljanskem azilnem domu

3 delavnice za krepitev socialnih veščin, nenasilne komunikacije, dialoškega reševanja konfliktov

zaključni razstavni dogodek v Ljubljani

5 večjih promocijskih dogodkov v različnih krajih Slovenije

 

KAZALNIKI
Število oseb iz ranljivih ciljnih skupin, vključenih v program: 45
Zaposlitev predstavnice iz ranljive skupine: 1

 

OTIPLJIVI REZULTATI
Kolekcija tekstilnih izdelkov za dom

Spletna trgovina za prodajo tekstilnih izdelkov

Video dokumentarec